Nowoczesna i bezpieczna diagnostyka radiologiczna .

Aby móc przeprowadzić dokładną diagnozę i zaproponować najlepsze leczenie naszym Pacjentom obok wywiadu medycznego i badania wewnątrzustnego w powiększeniu mikroskopu wykonujemy komplet badań radiologicznych. Sprzęt radiolologiczny używany w Sanodental jest bardzo bezpieczny i emituje minimalną ilośc promieniowania jonizującego.

 

Wykonujemy zdjęcia radiowizjografii cyfrowej pojedynczych zębów korzystając z nowoczesnego skanera płytek. Dysponujemy nowoczesnym urządzeniem Vatech, który umożliwia wykonanie zdjęć pantomograficznych oraz stożkową tomografię komputerową 3D.

 

01. Czym jest diagnostyka RTG zębów?

RTG zębów to technika obrazowania, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie (inaczej zwane promieniowaniem X). Jest to badanie radiologiczne, które nazywane jest potocznie „prześwietleniem”. W trakcie badania promienie rentgenowskie wnikają do organizmu i napotykają różne przeszkody, takie jak kości, tkanki i narządy. Każde z nich posiada różną gęstość, a co za tym idzie – w różnym stopniu absorbuje promieniowanie. W ten sposób powstaje obraz prześwietlanych tkanek.

Badanie RTG zębów należy do nieinwazyjnych metod badań obrazowych. Pozwala ono na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w budowie prześwietlanych tkanek. Uwidacznia zarówno stan zębów, ich budowę, jak i liczbę kanałów korzeniowych w zębie. Badanie to jest niezwykle pomocne przy diagnostyce stanów zapalnych, a także chorób miazgi i przyzębia. RTG zębów jest badaniem krótkotrwałym, bezbolesnym i nie wymaga ono szczególnego przygotowania ze strony pacjenta.

 


02. Na czym polega diagnostyka RTG zębów?

Co ważne, zdjęcia RTG uwidaczniają takie szczegóły, których często nie zobaczymy podczas zwykłego badania stomatologicznego. Pozwalają one znaleźć ubytki, a także sprawdzić stan samego zęba, jak również kości otaczających ząb lub też stan rozwijających się zębów.

Badanie RTG zębów wykonuje się nie tylko w celu oceny stanu samych zębów, lecz także tkanek znajdujących się w jamie ustnej oraz kości szczęki, żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego. Badanie to jest szczególnie przydatne do oceny wewnętrznej struktury zęba, a w szczególności kanałów korzeniowych. Na podstawie takiego zdjęcia rentgenowskiego lekarz stomatolog podejmuje decyzję dotyczącą zastosowania odpowiedniego planu leczenia.

 


03. Wskazania do RTG zębów

Z uwagi na to, że podczas diagnostyki RTG zębów pacjent jest eksponowany na działanie promieniowania X, badanie tego typu wykonuje się wyłącznie na zlecenie lekarza. Wskazaniami do wykonania diagnostyki obrazowej zębów są między innymi: silne dolegliwości bólowe, zaawansowana próchnica, podejrzenie konieczności rozpoczęcia leczenia kanałowego, ocena zawiązków zębów, stwierdzenie zębów zatrzymanych, urazy zębów oraz przygotowanie do zabiegu ekstrakcji zęba.

Niezwykle ważne jest także wykonanie zdjęcia RTG zębów przed przeprowadzeniem zabiegu wszczepienia implantów. Diagnostyka RTG w stomatologii ma duże znaczenie również w ortodoncji. Zaś u pacjentów z urazem twarzoczaszki wykonanie takiego badania rentgenowskiego umożliwia ocenę rozległości uszkodzeń.

Bardzo często wykonywanym badaniem jest RTG punktowe zębów, które wykorzystuje się, aby uzyskać obraz konkretnego zęba. Jest ono pomocne szczególnie przy leczeniu kanałowym. Tego typu RTG zęba wykonuje się również na zakończenie leczenia endodontycznego, aby skontrolować prawidłowość wypełnienia kanałów. Natomiast w leczeniu protetycznym zdjęcie punktowe pozwala określić, czy dany ząb może być wykorzystany jako filar do założenia mostu protetycznego.

 


01

Diagnostyka RTG Gdańsk

Ikona

Zdjęcie RTG cyfrowe wewnątrzustne

50 zł

Zdjęcie pantomograficzne

100 zł

Tomografia CBCT (3-4 zęby)

150 zł

Tomografia CBCT szczęki i żuchwy

300 zł

Szczegóły
This site is registered on wpml.org as a development site.